Mimo, że dachy z blachy najczęściej projektowane z dużym spadkiem to po wielu latach również może ulec uszkodzeniu. Podobnie wygląda sprawa z dachami typu sandwich. Uszkodzenie dachu zaburza całkowicie jego funkcjonalność, którego przeciekanie może z czasem nieść większe szkody, dlatego warto za wczasu zabezpieczyć usterkę dachu.

Przygotowanie powierzchni do uszczelniania:

Powierzchnia dachu w celu przygotowania do uszczelnienia w szczególności powinna zostać wymyta hydrodynamicznie (pod ciśnieniem min. 200 bar) oraz odtłuszczona. Ważne jest by dokładnie pokryć pomocą Włókniny Poliestrowej Wzmacniającej wszelkich łączeń blach. Ponadto wszystkie śruby warto zabezpieczyć masą uszczelniających.